Majlis Pelancaran Program Prasekolah 2018


Sejak 2014, kerajaan melalui SEDIC telah menyalurkan RM24.45juta untuk menubuhkan sejumlah 211 prasekolah di seluruh Malaysia.  Dalam tempoh 4 tahun ini, seramai 29,000 pelajar India telah mendapat manfaat menerusi program prasekolah tajaan SEDIC. 

Pada tahun ini, sebanyak 211 buah prasekolah sedang beroperasi dan seramai 7,000 pelajar sedang mengikuti kelas bimbingan. Dana yang disalurkan oleh SEDIC akan digunakan untuk;

  • Pembayaran elaun guru-guru
  • Pembayaran elaun pembantu-pembantu guru
  • Pembekalan bahan pembelajaran (Buku Prasekolah)
  • Alat bantuan pembelajaran
  • Perlindungan insuran murid

SEDIC akan meneruskan inisiatif Pelan Tindakan Masyarakat India (Malaysian Indian Blueprint) untuk memastikan semua kanak-kanak India Malaysia memperolehi pendidikan awal. 

BERITA TERKINI

RM 230

Juta sejak Tahun 2014

800

Organisasi yang telah Dibiayai
 

500,000

Orang telah Memperoleh Manfaat

Inisiatif