Skop Cadangan & Inisiatif Badan Bukan Kerajaan

Tujuan utama penubuhan SEDIC adalah untuk memastikan bantuan dana yang dihulurkan oleh Kerajaan kepada masyarakat India, ditadbir urus dengan efisien dan mencapai kumpulan sasarannya.
Maklumat mengenai skop cadangan yang lengkap termasuk syarat dan terma akan diumumkan segera.

Klik sini


2016 List of Successful Private Skills Training Institutes Funded by SEDIC

Click here to download


2016 List of Successful Program Providers (NGO) Funded by SEDIC

Click here to download


2015 List of Successful Program Providers (NGO) Funded by SEDIC

Click here to download